Tutkimusjohtaja Hannu Nikurautio Oulun yliopiston langattoman tietoliikenteen tutkimuskeskuksesta (CWC) ja Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dekaani Jukka Riekki kuvattuna EMC-laboratoriossa.

Naton DIANA-johtokunta on hyväksynyt Suomen esityksen kahden testikeskuksen ja yrityskiihdyttämön perustamisesta Suomeen. Ouluun tulee uusi 6G-teknologian testikeskus.

Puolustusministeriö toimii hankkeen kansallisena vastuuviranomaisena, ja Teknologian tutkimuskeskus VTT on koordinoinut Suomen ehdotuksen valmistelua yhteistyössä ministeriön kanssa. Puolustusministeriö toimitti Suomen esityksen DIANA:n johtokunnalle heinäkuussa 2023.

Teknologioiden testikeskukset perustetaan VTT:n Otaniemen ja Oulun yliopiston toimipisteiden yhteyteen. Otaniemen testikeskus keskittyy kyberturvallisen kommunikaation sekä kvantti- ja avaruusteknologioiden testaamiseen. Oulun yliopiston koordinoima testikeskus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden 6G-verkkoteknologioiden testaamiseen. Testikeskuksissa voidaan esimerkiksi arvioida yritysten kehittämiä konsepteja ja teknologioita sekä tarjota tukea niiden kehittämiseen. VTT perustaa lisäksi yrityskiihdyttämön Espoon Otaniemeen yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Kiihdyttämö keskittyy tulevaisuuden kommunikaatiojärjestelmiin ja kvanttiteknologiaan. Se tarjoaa yrityksille koulutusta liiketoiminnan kehittämisestä puolustusektorilla. Yrityskiihdyttämön palvelut on suunnattu erityisesti start-up- ja pk-yrityksille, joilla on vasta vähäistä kokemusta puolustus- ja turvallisuusalasta.

Ouluun perustettava 6G-testikeskus (6G Test Centre) tarjoaa langattoman tietoliikenteen edistyksellisiä tiloja, palveluita ja prosesseja tutkimukseen ja yritysten testauskäyttöön. Oulun yliopisto hallinnoi testikeskusta yhteistyössä Teknologien tutkimuskeskus VTT:n kanssa.

”6G-testikeskus toimii kehittyneenä globaalina testikeskuksena, joka tarjoaa palveluja tulevaisuuden kaksikäyttöteknologioiden kehitys- ja testaustyöhön Naton DIANA-kumppaneille ja puolustussektorin toimijoille”, kertoo tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dekaani Jukka Riekki Oulun yliopistosta.

”Uusi 6G-testikeskuksemme tulee olemaan huipputeknologian langattoman tietoliikenteen ja viestinnän tutkimus- ja palvelukeskus. Tutkimuksen ja tuotetestauksen näkökulmista meillä on jo nyt kyvykkyys ja valmiudet tarjota tilojamme ja osaamistamme kumppanien käyttöön. Hyödynnämme soveltuvin osin omaa 5G/6G-testiverkkoamme ja laboratorioitamme mutta lisäksi testikeskukselle tulee uudet erilliset tilat”, täydentää tutkimusjohtaja Hannu Nikurautio Oulun yliopiston langattoman tietoliikenteen tutkimuskeskuksesta (CWC).

Testikeskus tarjoaa käyttäjilleen pääsyn maailmanluokan mittakaavassa harvinaisiin radiotaajuuksien mittauslaitteisiin. Kaikki 6G-teknologian kehittämiseen liittyvät mittaukset ja testaus voidaan suorittaa yhdessä paikassa. 6G-antennien, -radioiden ja integroitujen radiotaajuuspiirien tutkimus (radio-frequency integrated circuit, RFIC) onnistuu tällä hetkellä Oulussa jopa 330 GHz asti. Testikeskus sisältää suuren RF-kaiuttoman kammion ja RFIC-anturiasemia, jotka ovat välttämättömiä onnistuneelle radiotestaukselle.

”6G-testikeskuksemme tarjoaa globaalisti Naton DIANA-ohjelman kumppaneille testausmahdollisuuden tuotteille ja ratkaisulle, jotka liittyvät tietoliikennetekniikan kaksoiskäyttösovelluksiin sekä puolustussektorin palveluihin. Se edistää kriittisten sovellusalueiden, kuten esimerkiksi autonomisen liikkumisen ja koneiden välisen viestinnän kehitystä”, sanoo tutkimusjohtaja Hannu Nikurautio, jonka vastuualueena Oulun yliopiston 6G Flagshipin strategisissa tutkimusalueissa on puolustussektori.

Testikeskuksessa käytössä olevat 6G-taajuudet ja suuria antenniryhmiä käyttävä radioteknologia mahdollistavat tutkimuksen, jossa tähdätään tietoliikenteen ja havainnoinnin yhdistämisen. 6G-verkoissa pyritään esimerkiksi yhdistämään matkaviestintäverkon ja tutkan ominaisuudet käyttämällä radiolaitteita tiedonsiirron lisäksi myös ympäristön kohteiden havaitsemiseen ja niiden pienienkin muutosten tarkkailuun. Testikeskus tarjoaa myös alustan tekoälyn integrointiin hajautetuille ratkaisuille, joita käytetään niin 6G-verkon hallintaan kuin laitteiden ohjaukseen ja käyttäjille tarjottavien sovellusten toteuttamiseen.

”Testikeskuksen 6G-verkko pohjautuu 5G-teknologiaan, mikä mahdollistaa sen käytön ja toiminnallisuudet jo nykyisellään. Siirtymä on sujuva. Verkkoa ja testausympäristöjä päivitetään jatkuvasti vastaamaan Naton ja puolustussektorin vaatimuksia sekä tarjoamaan kriittisiin tarpeisiin palveluita ja teknologisia ratkaisuja”, Hannu Nikurautio vakuuttaa.

”Tämän kokonaisuuden sijoittuminen Ouluun ja yliopiston koordinoitavaksi todistaa, että Oulu on 6G-teknologian edelläkävijä ja keskeisessä asemassa uuden teknologian kehityksessä edelleen. Aloitimme tämän tutkimisen ensimmäisenä maailmassa jo ennen kuin edes 5G oli otettu kaupalliseen käyttöön. Meillä on pitkäjänteisesti rakennettu 6G-aihealueen osaamista. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin”, Jukka Riekki toteaa tyytyväisenä.

Naton DIANA:n (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) tarkoituksena on tunnistaa puolustussektorin tulevia haasteita ja etsiä niihin teknologisesti innovatiivisia ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa. DIANA keskittyy toiminnassaan uusiin teknologioihin kuten tekoälyyn, autonomiaan ja kvanttiteknologioihin, jotka ovat luonteeltaan kaksikäyttöisiä eli niitä on mahdollista hyödyntää kaupallisesti sekä siviili- että puolustussektorilla. Suurin osa kaksikäyttöisistä innovaatioista syntyy nykyisin markkinavetoisesti siviilisektorilla. Tämä edellyttää uusia mekanismeja lupaavien teknologiakehittäjien tunnistamisessa ja puolustussektorin vahvempaa kytkemistä kaupallisiin innovaatioekosysteemeihin.