Shutterstock

AISA-projektissa viedään tekoälyavusteinen tilannetietoisuus maailman kärkitasolle

Business Finland julkisti tänään uuden julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeen nopean langattoman viestinnän (5G) ja tekoälyn käyttöönoton kiihdyttämiseksi suomalaisessa teollisuudessa. AISA (Artificial Intelligence for Situational Awareness) -projektissa vahvistetaan suomalaisten teollisuusyritysten ja tutkimuslaitosten kykyä näiden teknologioiden ripeään soveltamiseen.

Tilannetietoisuuden lisäämistä teollisuuden tarpeisiin

AISAssa keskeistä on tekoälyn ja monipuolisen anturoinnin avulla luotavan tilannetietoisuuden hyödyntäminen. Sensoriteknologioista keskitytään erityisesti video-, kuva- ja audiodatavirtojen jalostamiseen moderneilla koneoppimisen menetelmillä. Uusia huippunopeita reunalaskenta- ja 5G-ratkaisuja hyödyntämällä voidaan vastata teollisten sovellusten toiminnan kannalta kriittisiin vasteaikavaatimuksiin.
”AISAn tutkimuskohteet on valittu teollisten tarpeiden, liiketoimintamahdollisuuksien ja vientipotentiaalin perusteella. Hankkeessa luodaan suomalaiselle teollisuudelle ja tutkimusyhteisölle systemaattisia tapoja saavuttaa globaali johtoasema valituilla tekoälyn ja 5G:n sovellusalueilla”, kertoo Ville-Veikko Mattila, Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän multimediatutkimuksen johtaja.
Nokia valittiin vuonna 2020 yhdeksi Business Finlandin Veturi-haastekilpailun voittajista. Kesäkuussa alkava kolmivuotinen AISA-projekti on osa Nokian vetämää veturihanketta, jossa Suomesta tehdään teollisuuden 5G-verkkojen edelläkävijä. AISA-projektin kumppaneina toimivat Nokia Technologies, Valmet Automation, Mirka, Insta, Ficolo, Top Data Science ja Tampereen yliopisto. Projektin fasilitaattorina toimii teollisuuden innovaatioalusta DIMECC. Projektin kokonaisbudjetti on 12 miljoonaa euroa, ja sen rahoittavat Business Finland ja osallistujayritykset.

Kilpailukykyä vientiteollisuuteen

Pohjanmaalla Jepualla päämajaansa pitävä Mirka Oy on yksi maailman johtavista pintakäsittelyn ja tarkkuushionnan yrityksistä, ja sen tuotteista yli 97 prosenttia menee vientiin. Mirkalle AISA-projekti tarjoaa erinomaiset puitteet kansainvälisen johtoasemaan vahvistamiseen.
”Meillä on yrityksessä huippuosaamista sekä kemiallisesta että mekaanisesta pintakäsittelystä, mutta digitalisaatiokehityksessä saamme enemmän aikaan yhteistyössä muiden yritysten kanssa. Parannamme AISAssa tuotteitamme ja palveluitamme tekoälyn ja 5G-ratkaisujen avulla. Nokian ympärille kerääntynyt asiantuntemus auttaa meitä kasvattamaan vientipotentiaaliamme”, kertoo Charlotta Risku, Mirkan Coated Abrasives kehitysjohtaja.
Valmet Automation Oy kuuluu teollisuusautomaation ja palveluiden maailmanlaajuisesti johtaviin toimittajiin, jolle uudet tuoteominaisuudet ovat elintärkeitä kasvusta ja markkinaosuuksista kilpailtaessa. Tekoäly, reunalaskenta ja 5G-teknologia avaavat merkittäviä uusia mahdollisuuksia yrityksen päätoimialoilla paperi- ja selluteollisuudessa sekä energiasektorilla.
AISA-projektista odotetaan merkittävää vauhdittajaa uuden sukupolven teknologioiden käyttöönottoon suomalaisessa teollisuudessa.
”Tekoälyä ja uusia tiedonsiirtoratkaisuja hyödynnetään Suomessa jo hyvin. Pioneeriyritykset ja tutkimuslaitokset ovat jo saavuttaneet erinomaisia tuloksia, mutta satsauksia ja vauhtia on lisättävä. Kansainvälinen kilpailu on äärimmäisen kovaa ja teknologiakehitys jatkuu nopeana”, toteaa tekniikan tohtori Arto Peltomaa, DIMECCin ohjelmapäällikkö.