Kuva: Raisio Oyj

Yksi Raision vastuullisuusohjelman keskeisistä tavoitteista on ollut muuttaa oma tuotanto hiilineutraaliksi vuoden 2023 loppuun mennessä. Tämä tärkeä tavoite saavutettiin loppuvuodesta, ja joulukuun 2023 alusta alkaen kaikki tehtaamme ovat toimineet hiilineutraalilla energialla. Ratkaisut löytyivät toimintaa ja prosesseja kehittämällä, yhdessä kumppanien kanssa.

Yksi vastuullisuusohjelmamme keskeisistä tavoitteista on se, että oma tuotantomme on hiilineutraalia. Tavoitteemme onkin ollut, että omaa tuotantoa koskevat hiilineutraaliusratkaisut löydetään vuoden 2023 loppuun mennessä. Johtavana ajatuksena on ollut muuttaa toimintaa ja prosesseja niin, että tuotannon energiatarpeet todella ratkaistaan uusiutuvalla energialla. Ratkaisut ovat löytyneet, eikä päästökompensaatioihin ole tarvinnut turvautua.

Viimeinen puuttuva palanen on ollut Kauhavan tehdas, joka tuli Raisio-konsernin omistukseen keväällä 2021. Kauhavankin osalta tarvittiin monen tahon yhteistyötä, sillä Kauhavan tuotannossa tarvittava höyry tehdään itse ja kiinteistön lämmön taas tuottaa kaukolämpöyritys. Kauhavan tarvitsema sähkö siirtyy hankittavaksi Raisio-konsernin yhteisen sähkösopimuksen kautta, jolla ostetaan hiilineutraalia sähköä.

Kauhavan tehtaalla siirryttiin tuotannossa tarvittavan höyryn osalta biopolttoaineen käyttöön maaliskuussa 2023. Hiilineutraali ratkaisu kiinteistön lämmön tuotantoon löytyi yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Kaukolämmön tuottaa Kauhavan Kaukolämpö Oy, mutta tilojen lämmitysenergiaratkaisut ovat rakennukset omistavan Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:n käsissä. Molemmat tahot suhtautuivat pyyntöömme positiivisesti ja lähtivät järjestelemään kaukolämmölle hiilineutraalia vaihtoehtoa. Hiilineutraali ratkaisu kiinteistön lämmön tuotantoon löytyi, kun lämpöä tehtaallemme tuottava Kauhavan Kaukolämpö Oy liittyi lämmön tuotannon osalta energian alkuperätakuujärjestelmään. Sen myötä voimme olla varmoja, että Kauhavan tehtaan kiinteistö lämpiää uusiutuvalla puuhakkeella tuotetulla lämmöllä.

Kaukolämmön osalta alkuperätakuujärjestelmään liittyminen oli Raision kannalta tärkeää, sillä olemme sitoutuneet hiilineutraalin energian käyttöön. Venäjän hyökkäyssodan alettua vuonna 2022 kaukolämpöyrityksillä on ollut vaikeuksia energianlähteiden saannissa ja joinain aikoina on saatettu joutua turvautumaan myös turpeeseen tai fossiilisiin polttoaineisiin. Tätä Raision osalta haluttiin välttää. Ratkaisua lähdettiin pohtimaan yhdessä Kauhavan Kaukolämpö Oy:n, Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:n ja Raision asiantuntijoiden kanssa.

”Pyyntö hiilineutraalisti tuotetusta kaukolämmöstä tuli meiltä Raisiolta. Mahdollisia ratkaisuja pohdimme yhdessä kumppaniemme kanssa. Kaukolämpö oli jo suurilta osin biopohjaisella energialla tuotettua, muttei täysin täyttänyt kriteerejämme. Se oli myös viimeinen puuttuva palanen muutoin hiilineutraalissa energiapaletissamme. Tämä kaukolämpöprojekti on erinomainen esimerkki yritysten vaikutusmahdollisuuksista; ratkaisuja kyllä löytyy, kun niitä yhdessä mietitään. Vuosien varrella olemme löytäneet hiilineutraalit ratkaisut kolmelle eri tuotantopaikkakunnalle ja yhteensä yhdeksälle eri energialähteelle. Biopohjaiset energiaratkaisut ovat myös turvanneet kustannustehokasta energiansaantiamme energiakriisin aikana”, Raision ESG Manager Katri Järvinen-Wilén kertoo.

Kauhavan Kaukolämpö Oy:n liittyminen alkuperätakuujärjestelmään mahdollistaa alueen yrityksille uusiutuvaksi sertifioidun lämmön käyttämisen kiinteistöissään ja tuotannossaan.

”Näin pystymme olemaan mukana luomassa yrityksille parempia toimintaedellytyksiä Kauhavan kaupungin alueella. Kauhavan Kaukolämpö Oy:n lämmöntuotanto on jo pitkään perustunut suurelta osin uusiutuviin energialähteisiin ja hukkalämpöjen talteenottoon. Tuotannon sertifioiminen uusiutuvaksi ei näin ollen vaatinut investointeja, ja pystymme tarjoamaan uusiutuvaksi sertifioitua lämpöä hyvin edulliseen hintaan. Tavanomaisen kaukolämmön ja uusiutuvaksi sertifioidun lämmön hinnassa on eroa vain 0,25 €/MWh, jolla katetaan sertifioinnista syntyneet kustannukset ja rekisteröintimaksut”, Kauhavan Kaukolämpö Oy:n  toimitusjohtaja Juho Lahtinen kertoo.

Kauhavan Kaukolämpö Oy oli harkinnut alkuperätakuurekisteriin liittymistä jo aiemminkin, mutta  Raision ja Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:n selkeä viesti asiassa oli ratkaisevan tärkeää päätöstä tehdessä.

”Myös muut asiakkaamme ovat olleet kiinnostuneita uusiutuvaksi sertifioidusta lämmöstä, ja sertifioitu kaukolämpö tulee auttamaan myös muita asiakkaitamme omien hiilidioksidipäästötavoitteidensa saavuttamisessa.”

Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:lle Raision yhteydenotto oli avaus fossiilivapaaseen lämpöenergiaan siirtymisestä kaikkien kiinteistöjen osalta.

”Tästä hyötyvät nyt kaikki vuokralaisemme, ja se edesauttaa heitä omien vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa. Tämä on myös selkeä positiivinen ympäristöviesti uusia toimitiloja etsiville yrityksille. Raisiolle kiitokset suunnannäyttämisestä”, Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Hannu Ristaniemi kiittelee.

Nokian ja Raisionkaaren ratkaisut löytyivät jo aiemmin

Nokian mylly ja Raisionkaaren alue tuotantolaitoksineen ovat siirtyneet hiilineutraalin energian käyttöön jo aiemmin.

Nokian myllyllä otettiin kesällä 2021 käyttöön lämpölaitos, joka hyödyntää myllyn sivujakeita eli kauran kuorta lämmön ja höyryn tuotannossa. Adven Oy:n kanssa toteutettu lämpölaitoshanke on osoittautunut hyväksi keinoksi varmistaa paitsi vastuullisen, myös kustannustehokkaan, energian saanti. Lämpölaitoksen käyttöönoton myötä Raision omat tuotantolaitokset eivät enää ole olleet riippuvaisia maakaasusta. Nokian myllyn lämpölaitos tuottaa lämpöä myös yli oman tarpeemme: myllyltä ylijäävä hukkalämpö hyödynnetään Leppäkosken Lämmön Nokian kaukolämpöverkossa. Nokian myllyn alueella sijaitseva vanha lämpölaitos jätettiin alueelle vara- ja huippuenergialaitokseksi, ja siellä alettiin keväällä 2022 käyttää polttoaineena biokaasua. Mikäli biokaasua ei olisi saatavissa, varalaitos pystyisi käyttämään myös maakaasua energianlähteenään.

Raisionkaaren tehdasalueella on käytetty hiilineutraalia energiaa jo vuodesta 2018 lähtien: alueen lämpö ja höyry saadaan tehdasalueen omasta bioenergialaitoksesta.

Sekä Nokian myllyn että Kauhavan tehtaan ratkaisut ovat hyviä esimerkkejä yhteistyöstä, jota tarvitaan ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi. Nokian myllyn lämpölaitos on yhteishanke Adven Oy:n kanssa ja Kauhavan tehtaan ratkaisut syntyivät nekin yhteistyönä Kauhavan Kaukolämpö Oy:n kanssa.

Mikä on alkuperätakuujärjestelmä?

Uusiutuvan energian alkuperätakuujärjestelmä on mekanismi, jolla varmistetaan, että energian ostaja voi todella ostaa ja käyttää uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa energiaa – sähköä, kaasua ja vetyä tai lämpöä ja jäähdytystä. Järjestelmä takaa, ettei monista eri lähteistä energiaa tuottava yritys voi myydä tuottamaansa uusiutuvaa energiaa moneen kertaan. Lämmityksen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä ja toiminnan valvojana toimii Energiavirasto.