Nesteen Porvoon jalostamon määräaikaishuolto eli suurseisokki on saatu onnistuneesti päätökseen ja jalostamon tuotanto on käynnistetty.

Jalostamon suurseisokki on merkittävä investointi turvallisuuteen, käytettävyyteen ja kilpailukykyyn. Porvoon jalostamon suurseisokin kokonaisinvestointi oli noin 630 miljoonaa euroa, josta vuoden 2021 suurseisokissa toteutui noin 330 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 jalostamolla toteutettiin vain kriittisimmät huoltotyöt koronapandemian siirtäessä seisokkia vuodella.

“Toteutimme Porvoon jalostamolla suuren määrän lakisääteisiä tarkastuksia, huoltotöitä ja laitteistojen perusparannuksia, joilla varmistamme jalostamon turvallisuuden ja toimintavarmuuden. Seisokkityöt kohdistuivat muun muassa prosessilaitteisiin ja putkistoihin sekä lisäksi uudistimme laajamittaisesti jalostamon sähkö- ja automaatiojärjestelmiä. Teimme suurseisokissa myös Porvoon jalostamon uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden käsittelyyn valmistavia toimia”, sanoo Jori Sahlsten, Nesteen Porvoon jalostamon tuotantojohtaja.

Suurseisokin ajan Porvoon jalostamo oli yksi Suomen suurimmista rakennustyömaista. Seisokkitöihin osallistui noin 6 000 henkilöä ja työmaalla työskenneltiin yli 1,5 miljoonaa työtuntia.

Koronapandemian hallitsemiseksi suurseisokin toteutukseen laadittiin yksityiskohtainen terveysturvallisuussuunnitelma, jossa määriteltiin laajamittaiset koronavarautumisen toimenpiteet. Neste teki yhteistyötä viranomaisten, lähialueen kuntien ja kaupunkien sekä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa koko suurseisokin ajan.

Kattavien varautumistoimenpiteiden ansiosta koronatilanne jalostamolla säilyi rauhallisena. Kaikille suurseisokissa työskenteleville henkilöille tehtiin säännöllisiä koronatestauksia, kaiken kaikkiaan noin 61 000 testiä. Koronatapauksia oli yhteensä 97.

“Haluamme kiittää yhteistyökumppaneitamme saumattomasta yhteistyöstä, asiantuntemuksesta ja aktiivisesta vuoropuhelusta. Laajamittaisella valmistautumisella ja tiivillä yhteistyöllä sekä yhteisillä pelisäännöillä seisokkityömaalla oli ensisijaisen tärkeä rooli Porvoon jalostamon suurseisokin onnistumisessa. Monipuolisten koronatoimenpiteiden ansiosta ja yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa toteutetun tehokkaan jäljitystyön avulla tunnistimme oireettomat tartuntatapaukset ja mahdolliset altistumiset ja siten estimme taudin leviämisen ja tartuntaketjut seisokkityömaalla”, kertoo Hannele Jakosuo-Jansson, Nesteen henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintajohtaja.

Suurseisokki ei vaikuttanut Nesteen asiakkaille toimitettavien tuotteiden jakeluun. Nesteen Kilpilahden satama ja jakeluterminaali toimivat normaalisti suurseisokin aikana.