KPA Unicon ja Versowood ovat sopineet Otavan sahan mittavasta modernisoinnista. Otavan sahalle toimitettava kokonaisuus koostuu älykkäistä ja ympäristöystävällisistä energiaratkaisuista. Unicon Biograte 14 MW:n puhtaan energian biokattila korvaa vanhan 6 MW:n kattilan, ja jää nykyisen 10 MW:n kattilan rinnalle.

Lämpölaitoksella kuivataan sahalla tuotettava puutavara, sekä lämmitetään alueen teollisuuskiinteistöt. Lisäksi tuleva uusi kapasiteetti mahdollistaa kaukolämmön tuottamisen lähialueille. Polttoaineena laitos käyttää sahan sivutuotteena syntyvää kuusen kuorta. Uusi laitos otetaan käyttöön syksyllä 2023.

KPA Uniconin toimitukseen kuuluu vanhan kattilan korvaaminen uudella biokattilalla sekä Unicon Bag Filter -savukaasujen puhdistusjärjestelmä. Puhdistusjärjestelmän avulla pienhiukkaspäästöjä saadaan vähennettyä merkittävästi, mikä parantaa myös ilmanlaatua sahan ympäristössä. Lisäksi laitos varustetaan digitaalisella PlantSys-palvelualustalla, millä varmistetaan energiajärjestelmän tehokas ja varmatoiminen operointi.

”Tällä investoinnilla varmistamme lämmöntuotannon häiriöttömyyden Otavan sahalla ja luomme myös pohjan sahan tuotantomäärien nostamiselle tulevaisuudessa. KPA Uniconin kanssa meillä on ollut luonteva ja hyvä yhteistyö, mikä helpotti päätöksen tekemistä KPA:n eduksi”, kertoo Ville Kopra, toimitusjohtaja, Versowood.

”Versowoodilla ja KPA Uniconilla on historiaa jo vuodesta 2018 alkaen, muun muassa Vierumäen lämpölaitoksen modernisoinnista. On mukavaa että yhteistyömme jatkuu nyt Otavan sahan energiajärjestelmän modernisoinnilla”, iloitsee Jukka-Pekka Kovanen, toimitusjohtaja, KPA Unicon.