Kaikissa K-Citymarketeissa ja K-Supermarketeissa otetaan käyttöön tämän vuoden aikana sähköiset hintanäytöt. Uudistuksella tehostetaan toimintaa, minimoidaan hintavirheet ja säästetään paperia. Tarpeettomaksi jääneet hyllynreunalistat kierrätetään ja niistä valmistetaan uusia muovituotteita.

Sähköisiä hintanäyttöjä on käytössä jo lähes 200 K-ruokakaupassa. Hyllynreunalistat ja paperiset hintaetiketit korvataan kaikissa yli 300 K-Citymarketissa ja K-Supermarketissa vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kaupan toimintojen kehittäminen sähköisten hintanäyttöjen avulla palvelee niin asiakkaiden kuin kauppojenkin tarpeita.

’’Hyllynreunalistojen ja paperisten hintaetikettien korvaaminen sähköisillä hintanäytöillä tuo useita etuja. Kaupan henkilökunta suhtautuu muutokseen positiivisesti – kun hintoja ei tarvitse vaihtaa manuaalisesti hyllynreunaan, vapautuu heiltä aikaa asiakkaidemme palvelemiseen ja kauppakunnon ylläpitämiseen. Sähköisten hintanäyttöjen ansiosta hinnat ovat yhdenmukaiset hyllynreunassa ja kassalla. Lisäksi paperisäästöjä kertyy noin 5000 kiloa vuosittain’’, kertoo K-ryhmän päivittäistavarakaupan, kaupan digitaalisesta konseptista vastaava kehitysjohtaja Hayde Furubacka. 

Hyllynreunalistoista uusia muovituotteita

Tarpeettomaksi jääneiden muovisten hyllynreunalistojen kierrättämiseksi tehdään yhteistyötä HL Displayn kanssa, joka kierrättää käytetyt hyllynreunalistat uusien muovisten myymälätarvikkeiden raaka-aineeksi. Sähköisiin hintanäyttöihin siirtymisen myötä K-kauppojen hyllynreunalistoja voi päätyä kiertoon jopa 500 000 metriä.

“Vastuullisuus on HL:n liiketoiminnan kulmakivi. Olemme velvollisia pienentämään toimintamme ympäristövaikutusta ja auttamaan asiakkaitamme kehittämään kauppojen vastuullisuutta. Teemme mielellämme yhteistyötä K-ryhmän kanssa kauppojen materiaalien kierrättämiseksi uusien kierrätysmuovituotteiden valmistukseen’’, kertoo HL Displayn kaupallinen johtaja Rasmus Michelsson.

Muovisia hyllynreunalistoja kierrättämällä edistetään kiertotaloutta ja säästetään luonnonvaroja, kun neitseellisten raaka-aineiden tarve vähenee.

K-ryhmä edistää kiertotalousratkaisuja kaikissa toiminnoissaan

Kiertotalouden kokonaisvaltainen edistäminen on yksi K-ryhmän vastuullisuustyön kulmakivistä. Kiertotalouteen siirtyminen vaatii yhä tehokkaampaa materiaalien kiertoa ja innovatiivisia ratkaisuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

’’Kehitämme aktiivisesti kiertotalousratkaisuja kaikissa toiminnoissamme ja kierrätämme tuottamamme jätteet tarkasti uusiksi raaka-aineiksi. K-kauppojen tarpeettomaksi jääneiden hyllynreunalistojen kierrättäminen muoviteollisuuden raaka-aineeksi ja sitä kautta uusiksi muovituotteiksi on yksi esimerkki tästä’’, kertoo K-ryhmän päivittäistavarakaupan vastuullisuusjohtaja Timo Jäske.