Valtuutetut tarkastajat ja laitokset tekivät viime vuonna yhteensä 9372 tarkastusta sähkölaitteistoille. Vakavia puutteita todettiin 124 kohteessa ja niille määrättiin uusintatarkastus. Puutteita oli erityisesti sähkölaitteistojen kunnossapidossa ja käyttöönottotarkastuksissa.

Uusintatarkastuksia määrättiin aiempaa enemmän

Sähkölaitteistojen lakisääteisiä tarkastuksia tekee Suomessa tällä hetkellä 105 valtuutettua tarkastajaa ja kolme valtuutettua laitosta. Tukes tarkastaa vuosittain niiden vuosikertomukset ja tekee niistä yhteenvedon.

Viime vuonna valtuutetut tarkastajat ja -laitokset tekivät yhteensä 6040 varmennustarkastusta ja 3208 määräaikaistarkastusta. Tarkastusten määrät kokonaisuutena olivat samalla tasolla kuin edellisvuonna.

Uusintatarkastuksia jouduttiin määräämään 124 kohteelle. Näistä 29 koski varmennustarkastusta ja 95 määräaikaistarkastusta. Edellisvuonna uusintatarkastuksia oli vähemmän, 112 kpl. Uusintatarkastus joudutaan määräämään varmennus- tai määräaikaistarkastuksessa, jos tarkastaja toteaa vakavia asennuspuutteita.

Varmennustarkastuksista suurin osa tehtiin luokan 1b sähkölaitteistoihin (> 35 A), joita on mm. pienteollisuudessa ja toimitiloissa.  Lähes kolmannes niistä tehtiin asuinrakennuksiin ja reilut 20 % käytön johtajaa edellyttäviin laitteistoihin. Määräaikaistarkastuksista valtaosa tehtiin luokan 1b laitteistoihin ja vajaa 20 % ns. käytön johtaja -kohteisiin.

Varmennustarkastuskohteista 57 %:ssa ei todettu merkittäviä puutteita, mikä on suunnilleen edellisvuoden tasolla. Noin viidennes havaituista puutteista koski huomattavia käyttöönottotarkastuksen tekemiseen liittyviä puutteita. Saman verran oli huomattavia asennusten dokumentaatiopuutteita. Reilusti yli puolet puutteista siis koski huomattavia asennusvirheitä.

Määräaikaistarkastuskohteista 32 %:ssa ei todettu merkittäviä puutteita, mikä on parannusta edellisestä vuodesta 5 prosenttiyksikköä. Havaitut puutteet jakautuivat seuraavasti:

 • lähes neljännes koski huomattavia asennusten dokumentaatiopuutteita
 • lähes neljännes koski huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä laiminlyöntejä
 • kolmasosassa oli huomattavia asennuspuutteita
 • noin seitsemännes koski käyttöönottovaiheeseen liittyviä laiminlyöntejä.

Uusintatarkastuksia jouduttiin suhteutettuna määräämään enemmän niissä kohteissa, joissa haltija on erikseen nimennyt käytön johtajan edustajakseen sähköturvallisuusasioissa, kuin niissä joissa sitä ei tarvitse tehdä (luokat 1 a ja 1 b).

– Tilannetta varmasti parantaisi tehokkaampi huolto- ja kunnossapito-ohjelma ja sen huolellisempi noudattaminen. Varmennustarkastuksissakin tulos olisi varmasti ollut parempi huolellisemmalla ja kattavammalla käyttöönottotarkastuksella. Sen koordinoinnissa tuntui olevan haastetta etenkin, jos asennuskohteessa toimi useampi sähköurakoitsija, sanoo Tukesin ylitarkastaja Timo Iholin.

– Monet varmennustarkastuksissa havaitut puutteet olisi siis estetty tarkemmalla työvaiheittaisella käyttöönottotarkastuksella. Järjestelmällisemmällä omavalvonnalla ja kunnossapidolla olisi tilanne puolestaan ollut määräaikaistarkastushavaintojen osalta huomattavasti parempi, toteaa Iholin.

– Niin sähkötöiden johtajien, käytön johtajien kuin sähkölaitteiston haltijoidenkin on syytä kiinnittää asiaan enemmän huomiota. Tukes tulee voimakkaasti tähdentämään näiden merkitystä kenttävalvonnassaan ja reaktiotoimissaan. Sähköturvallisuuden peruselementtejähän ovat kattava käyttöönottotarkastus sekä sen jälkeinen suunnitelmallinen huolto ja kunnossapito, Iholin jatkaa

Uusintatarkastukseen johtaneita syitä olivat mm. seuraavat vakavat puutteet:

 • EX-tiloissa RS-asiakirjan ja laiteluettelon huomattavat puutteet tai puuttuminen, potentiaalintasauspuutteet, tilaan soveltumattomia kiinteitä laitteita käytössä, ilmanvaihdon toimimattomuus, zener-rajoittimen maadoitus- tai erotuspuutteet.
 • Lääkintätilojen mittauksien ja jopa ryhmittelyn laiminlyönnit, laajennuksien asennukset toteutettu vanhentuneisiin vaatimuksiin nojautuen.
 • Muuntamoiden lukintojen ja suojien puuttuminen sekä katkaisijahuoltojen laiminlyönnit.
 • Keskuksien kosketussuojauspuutteellisuudet ja palovaarallisten tilojen vikavirtasuojauspuutteet.
 • Yleisesti kosketussuojauksien huomattavat puutteet ja välittömät vaarat.
 • Kaapeleiden puutteellinen ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus (jopa osin sulaneita johtimien/kaapelien eristeitä).
 • PEN-yhdistykset puuttuvat tyystin keskuksista (käytössä PEN-johdollisia nousuja/ryhmiä) ja ns. nelinapainen kytkin siitä lähtevässä PEN-johtimellisessa kaapelissa.
 • Paljon löysiä liitoksia keskuksissa sekä suojamaadoituksiin ja potentiaalintasauksiin liittyvät puutteet – koko pe-piiri on saattanut olla jännitteinen.
 • Räikeä määrä vähäisiä asennuspuutteita ja käyttöönottotarkastuksen tai huolto- ja kunnossapito-ohjelman oleellinen laiminlyönti (=> riskinarvioinnin perusteella uusintatarkastus).