Maaperän puhdistusoperaatio etenee menestyksekkäästi eteläisellä projektialueella Lamorin ja Khalid Ali Al-Kharafi & Bros. Co:n käsissä

Suomalaislähtöinen, ympäristöratkaisuja globaalisti toimittava Lamor on tehnyt läpimurron Kuwaitissa öljyn saastuttaman maaperän kunnostuksessa. Yhtiön asiantuntijoiden kehittämä, Kuwaitin olosuhteisiin suunniteltu ratkaisu puhdistaa pilaantuneen maa-aineksen jopa ennakoitua paremmin. Lamorin aiemmissa maanpuhdistushankkeissa saamat globaalit kokemukset antoivat vahvat lähtökohdat optimaalisen ratkaisun suunnittelulle. 

Saastuminen on seurausta Persianlahden sodasta: Kuwaitissa sytytettiin satoja öljylähteitä tuleen, mistä seurasi maailman suurin ihmisen aiheuttama öljyvahinko.

Lamor toimii Kuwaitissa konsortiossa Khalid Ali Al-Kharafi & Bros. Co:n kanssa. ”Pyrimme aina toimimaan paikallisten kumppanien kanssa. Heidän avullaan pystymme navigoimaan onnistuneesti eri ympäristöissä ja kulttuureissa. Paikalliset kumppanit ovat meille tärkeä menestystekijä”, kertoo Lamorin toimitusjohtaja Mika Pirneskoski.

Lamor ja Khalid Ali Al-Kharafi & Bros. Co. vastaavat kahden erillisen saastuneen maa-alueen puhdistustyön suunnittelusta ja toteutuksesta. Työ sisältää optimaalisen ratkaisun kehittämisen, käsittelylaitosten rakentamisen, maa-aineksen käsittelyn ja alueen ennallistamisen. Projektit alkoivat vuonna 2021 ja itse puhdistustyö alkuvuonna 2023.

Teknologioina käytetään biologista käsittelyä vähemmän pilaantuneelle ainekselle sekä maanpesulaitteita pahemmin saastuneelle maa-ainekselle.

Biologisen kunnostuksen prosessi osoittautui ääriolosuhteissa odotettuakin toimivammaksi

Biologisessa kunnostuksessa seulottu maa-aines sijoitetaan valtaviin 160-metrisiin aumoihin. Niihin lisätään Lamorin asiantuntijoiden eristämiä bakteerikantoja, bakteerien työtä edistäviä kemikaaleja sekä orgaanista ainesta, joka sitoo vettä prosessissa ja tekee käsiteltävästä aineksesta ilmavampaa, mikä mahdollistaa bakteereille optimaaliset toimintaolosuhteet. Aumankääntölaite kääntelee ja kastelee maa-ainesta säännöllisesti. Käsittelyalueen pohja on suunniteltu ja rakennettu siten, että se ehkäisee valumat. Käsitelty aines palautetaan alkuperäiseen paikkaansa, johon kasvillisuus voi jälleen palata.

”Onnistumisemme perustuu asiantuntijoidemme ainutlaatuiseen taitoon mukautua uusiin ympäristöihin ja olosuhteisiin, sekä kykyymme hyödyntää aikaisemmissa hankkeissamme saamiamme kokemuksia ja osaamista tässä ainutlaatuisessa hankkeessa”, kertoo Lamorin projektinjohtaja Manel Fernandez Bosch.

”Me etsimme jokaiseen tarpeeseen toimivimman ratkaisun,” sanoo Mika Pirneskoski. ”Haluamme olla asiakkaiden ykkösvaihtoehto ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa. Sitoutuneet tiimimme työskentelevät määrätietoisesti puhtaan ilman, maaperän sekä avo- ja pohjavesivarantojen eteen suojellakseen biodiversiteettia ja ruoantuotantomahdollisuuksia.”

Nyt Kuwaitissa pyritään YK:n rahoituksella puhdistamaan 114 neliökilometrin suuruinen alue, jolla on arviolta 26 miljoonaa kuutiometriä öljyn saastuttamaa maa-ainesta. Lamorin toteuttamat ratkaisut ovat tähän mennessä puhdistaneet jo yli puoli miljoonaa tonnia maata, mikä vastaa noin 17.000 rekkakuormallista.