Neste kehittää strategiansa mukaisesti proaktiivisesti liiketoimintaansa ja käynnistää strategisen selvityksen Porvoon jalostamonsa siirtymästä raakaöljyn jalostamisesta muihin raaka-aineisiin ja maailmanlaajuisesti johtavaksi uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen tuotantopaikaksi.

Siirtymällä yhteisprosessointiin (co-processing) ja muuttamalla jalostusyksiköitä uuteen käyttöön Neste tavoittelee merkittävää kasvua uusiutuvien ja kiertotaloustuotteiden tuotannossaan Porvoossa pitkällä aikavälillä, hyödyntäen olemassa olevia yksiköitä, jalostuskokemustaan ja osaamistaan. Selvityksen kohteena oleva transformaatio alkaisi uusiutuvien ja kiertotalousraaka-aineiden sekä fossiilisten raaka-aineiden yhteisprosessoinnilla ja voisi myöhemmässä vaiheessa jatkua olemassa olevien jalostamoyksiköiden muuttamisella uuteen käyttöön pitkän aikavälin kapasiteettipotentiaalin ollessa 2 – 4 miljoonaa tonnia vuodessa. Tavoiteltu transformaatio johtaisi raakaöljyn jalostamisen päättymiseen Porvoossa 2030-luvun puolivälissä. Neste jatkaa myös aktiivisesti vihreän vedyn mahdollisuuksien tutkimista Porvoon jalostamollaan. Nämä muutokset edistäisivät merkittävästi Nesteen ilmastositoutumusten toteutumista ja tekisivät yhtiöstä maailmanlaajuisen edelläkävijän fossiilisten polttoaineiden toimialan muutoksessa.

“Nesteen kasvustrategia keskittyy uusiutuviin ja kiertotalousratkaisuihin. Jatkamme kunnianhimoisten ja korkeiden tavoitteiden asettamista, ja käynnistämme tämän selvityksen Porvoon jalostamon pitkän aikavälin muutospolusta, joka tähtäisi lopulta raakaöljyn korvaamiseen vaihtoehtoisilla raaka-aineilla. Toimintomme Porvoossa muodostavat joustavan ja suuren kokoluokan perustan, joka voi kasvaa tärkeäksi tuotantokeskukseksi uusiutuvien ja kiertotaloustuotteiden liiketoiminnallemme”, Nesteen toimitusjohtaja Matti Lehmus sanoo.

Suunnitellun laajuinen transformaatio tulisi vaatimaan merkittäviä investointeja tulevan vuosikymmenen aikana. Erilliset investointipäätökset tehtäisiin suunnittelun edetessä. Koska suunnitelman aikajänne ylittää vuosikymmenen, se laaditaan modulaariseksi ja joustavaksi ja sitä voitaisiin sopeuttaa uusiutuvien ja kiertotaloustuotteiden liiketoiminnan tai perinteisen jalostustoiminnan muutosvauhtiin. Suunnitellusta muutoksesta riippumatta Neste varmistaa myös jatkossa fossiilisten polttoainetuotteiden saatavuuden asiakkailleen.